Skade

Bergen Boligkontroll er opptatt av kvalitet og legger stor vekt på kundens ønsker og behov.
Vi er en profesjonell og seriøs aktør som leverer til avtalt tid og pris.
Vi bestreber å alltid være i forkant av faglig utvikling og kvalitet.
Du forholder deg bare til oss. Vi koordinerer arbeidet og jobben med våre faste samarbeidspartnere
som elektriker, rørlegger, murer, blikkenslager og maler.

Muggsopp

Vi kartlegger skadeomfanget av muggsopp med forskjellig type metodikk. På bakgrunn av kartleggingen gir vi en samlet vurdering og anbefaling på hvilke bygningsmessige tiltak, samt saneringstiltak, som må utføres for å få bukt med problemet.
Bergen Boligkontroll kan bistå med kartlegging, luftanalyse, muggsoppanalyse, rapport, sanering og bygningsmessige arbeider.

Hussopp

Serpula lacrymans (ekte hussopp) er den sopparten som gjør størst bygnings-
skade. Den livnærer seg av cellulose, fukt og kalk. Den kan frakte med seg vann fra fuktige til tørre steder. Den «spiser» opp cellulosen slik at treverket blir sprøtt og mister bæreevnen. Den er ikke uvanlig å finne i eldre teglsteinshus.

Bergen Boligkontroll kan bistå med kartlegging, soppanalyse, rapport, saneringsarbeider, konstruksjonsmessige reparasjoner og gjenoppbygging.

Vannskade

Ved vannskade må det handles raskt. Først må årsak til skade stoppes. Bygningsplater i de utsatte områdene må fjernes for å komme frem til områdene som har stor utsugingskapasitet, slik at avfukting kan starte raskt. Vannskader blir mer omfattende jo lengre tid det går før vannet blir stoppet.

Bergen Boligkontroll bistår med avdekking av årsak til vannskaden, utbedring, uttørking og gjenoppbygging.

Avfukter

Har du problemer med høy fuktighet i garasje, lagerbygg eller kjeller? Kondensering, rust, mugg og fuktflekker er ofte en indikasjon på at det er for mye fuktighet. Tradisjonelle løsninger kan være omfattende og kostbare, og det er ikke gitt at de får bukt med problemet.

Ved å fastmontere en rotoravfukter vil luftfuktigheten senkes slik at arealet kan brukes og inventaret ikke blir ødelagt. Vi monterer rotoravfuktere som er styrt med en ekstern hygrostat. Det betyr at den er selvregulerende og vil starte og stoppe ved gitte fuktprosenter.

Vi jobber med et bredt spekter innen skader på hus

FRA BLOGGEN

De kjedelige skadene

Hvem grøsser vel ikke over tanken på ekte hussopp, mugg, vannskader og dårlig inneklima? Vi tar dere gjennom de vanligste skadene og løsningen for din skade.

Har huset ditt Ekte hussopp?

Våre tjenester

Rehabilitering

Utvendig, innvendig, bad, kjøkken, dører og vinduer.

Skade

Muggsopp, ekte hussopp, vannskader, avfukter. 

Boligkontroll

Fuktmåling, luftanalyse, materialprøve, vaktmester- og vedlikeholdstjenester.