Muggsopp

Muggsopp er en samlebetegnelse på en gruppe hurtigvoksende mikroskopiske sopper som kan gi misfarging, lukt og dårlig innemiljø.

Vannskade, dårlig ventilering, feil konstruksjonsoppbygging, lite isolasjon, brukerfeil og ikke tilstrekkelig avfukting under oppføring kan føre til utvikling av muggsopp.

Enkelte muggsopparter kan produsere sporer som kan gi helsemessige problemer.

 

Kjennetegn:

 • Mugglukt/Kjellerlukt
 • Misfarging
 • Mørkegrå, svart, grønt belegg eller prikker.

Muggsopp 

Løsningen

Vi kartlegger skadeomfanget, med forskjellig type metodikk. Med grunn i kartleggingen gir vi en samlet vurdering og anbefaling på hvilke bygningsmessige tiltak, samt saneringstiltak som må utføres for å få bukt med problemet.

 

Bergen Boligkontroll kan bistå med kartlegging, luftanalyse, muggsoppanalyse, rapport, sanering og bygningsmessige arbeider.

Ekte hussopp

Serpula lacrymans (ekte hussopp) er den soppartene som gjør størst bygningsskader. Den livnærer seg av cellulose, fukt og kalk. Den kan frakte med seg vann fra fuktige steder til tørre steder, den ¨spiser¨ opp cellulosen slik at treverket blir sprøtt og mister bæreevnen.

Den er ikke uvanlig å finne i eldre teglsteinshus. 

Kjennetegn:

 • Brunkanel eller kakaolignende pulver som ligger seg på horisontale flater, gjerne i nærheten av gliper i konstruksjonen.
 • Treverk som har krakelert i begge retninger, som terninger.
 • Brune fruktlegemer
 • Skumlignende mycel.
 • Hvit/gråe strenger som går på kryss og tvers.

Hussopp

Løsningen
Kartlegging av ekte hussopp må utføres i form av avdekking, slik at hele skadeomfanget inkludert sikkerhetssone (minimum 1m) er avdekket.

Når den fulle skaden er avdekket, kan tiltak for fjerning av soppen på en tilfredsstillende og varig måte utføres

Bergen Boligkontroll bistår med kartlegging, soppanalyse, rapport, saneringsarbeider, konstruksjonsmessige reparasjoner, gjenoppbygging.

Vannskader

Ved vannskade må en handle raskt.

Først må årsak til skade stoppes.

Bygningsplater i de utsatte områdene må fjernes for å komme til områdene som har stor oppsugingskapasitet, slik at en kan starte avfukting raskt.

Vannskader blir mer omfattende jo lengre tid det går før vannet blir stoppet.

Bergen Boligkontroll bistår med utbedring av årsak, avdekking, uttørking og gjenoppbygging. 

Ved vannskade må en handle raskt

Fuktmåling

Fukt kan føre med seg en rekke utfordringer, som kan forårsake skader på bygningen, men også helsemessige problemer.

 Fuktgjennomtrengning, dårlig ventilering, feil konstruksjonsoppbygging, lite isolasjon, brukerfeil og ikke tilstrekkelig avfukting under oppføring kan resultere i fuktproblematikk.

Vi utfører fuktmålingsoppdrag der vi opparbeider en rapport som dokumenterer fuktighet i bygget.

Vi utfører fuktmålingsoppdrag og opparbeider en rapport som dokumenterer fuktighet i bygget.

Inneklimaet
Dårlig inneklima kan føre til hodepine, tretthet luftveissykdommer, allergiske reaksjoner og en hel rekke flere plager.

Ved mistanke om dårlig inneklima er det viktig at det gis en helhetlig vurdering av arealet som kan være utsatt. Muggsopp og fukt kan ligge skjult inni konstruksjonen og det er derfor viktig å velge riktig prøvemetode for å avdekke problemet.

I samarbeid med et anerkjent laboratorium kan Bergen Boligkontroll kan bistå med inspeksjoner, fuktmålinger, luftanalyser, sanering, tiltak og utbedringer.

Avfukter

Har du problemer med høy fuktighet i garasjen, lagerbygget, kjeller?

Kondensering, rust, mugg og fuktflekker er ofte en indikasjon på at det er for mye fuktighet.

Tradisjonelle løsninger kan være omfattende og kostbare, og det er ikke gitt at den får bukt med problemet.

 

Ved å fastmontere en rotoravfukter vil luftfuktigheten senkes slik at arealet kan brukes og inventaret i arealet ikke blir ødelagt.

Rotoravfukterne vi monterer er styrt med en ekstern hygrostat, dette betyr at den er selvregulerende og vil starte og stoppe ved gitte fuktprosenter.

 

Vedlikeholdstjenester

Vi tilbyr vaktmester- og vedlikeholdstjenester til borettslag, bygårder og næring.

Det være seg utføring av forfallende arbeid, daglig drift, reparasjoner, engasjering av rette håndverkere, renholdspersonell. 

Vi har egne teknikere som bistår med vedlikehold, vaktmestertjenester, reparasjoner og daglig drift, samt at vi har faste samarbeidspartnere innen elektrisk, rør, mur, maling og blikkenslager. Slik at vi kan ta hele driften.

 

Materialprøver
Har du oppdaget noe som kan ligne på noe du fant på internett?
Er det muggsopp, hussopp eller asbest?

I de fleste tilfeller vil det være nødvendig å vite hva det er for noe, for å kunne planlegge og utføre videre tiltak.

Bergen Boligkontroll i samarbeid med et anerkjent laboratorium kan hjelpe dere med materialprøver.
Prøvene sendes til laboratoriumet der det dyrkes og analyseres for å avdekke hva dette er.
Vi kan også bistå med videre tiltak og oppbygging

Boligkontroll

Vi tilbyr årlige, månedlige og engangskontroller av boliger, hytter, bygårder, næringsbygg mm.

Kontrollene justeres etter ønske og behov fra oppdragsgiver, dette kan være seg sjekk av

 • Takfasade,
 • Veggfasade
 • Grunnmur
 • Betongsåle
 • Våtromskontroll
 • Innvendige flater
 • Kjøkken.

Boligkontrollen kan utføres med oppdragsgiver til stede, slik at det kan gis en mulig tilbakemelding, men den kan også utføres slik at det opparbeides en rapport på funn, samt anbefalinger om det skulle være noe avvik.